A VIMOSZ a turisztikai szakma munkaadóinak „hangja”.
Legfőbb célja a fenntartható és turizmusbarát makrogazdasági környezet kialakítása, a szakma versenyképességének javítása.


Emellett a Szövetség az Ágazati Kollektív Szerződés munkaadói aláírója, az Ágazati Párbeszéd Bizottság munkaadó tagja, melynek feladata a munkabéke fenntartása. Ennek alapján tagja az ágazat két Európai Párbeszéd Bizottságának is (HOTREC-EFFAT és FoodServiceEurope-EFFAT). Így a nemzetközi szervezetek és testületek tagjaként is módunk van kifejezésre juttatni ágazati érdekeket szélesebb körben is.
A Szövetségnek olyan társszervezetek is tagjai, mint a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, vagy a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, de szorosan együttműködik a Magyar Vendéglátók Ipartestülete, Magyarországi Rendezvényszervezők- és szolgáltatók Szövetsége, Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete és Pannon Gasztronómiai Akadémia vezetésével is.

A VIMOSZ tevékenységi köre, kitűzött feladatok:
 • a turizmus-vendéglátás bürokratikus- és adóterheinek visszaszorítása
 • a feketemunka és feketegazdaság visszaszorítása
 • a közbeszerzés folyamatába a minőségnek, mint értékmérőnek megfelelő szintű beépítése
 • a munkaerő minőségére, a nyersanyagtartalom, munkaerőköltség és biztonság minimumára, kötelező szabályozás, ill. ajánlások elfogadása- etikai kódex kidolgozása
 • szakmai érdekek képviselete hatóságként működő szervezeteknél és a jogalkotásban
 • ágazati munkáltatói érdekképviselet
 • munkaadói képviselet az Ágazati Párbeszéd Bizottságban
 • információs és prognosztikai rendszerek működtetése
 • a tagok érdekképviselete az EU testületei felé közvetlenül, valamint a nemzetközi szakszövetségeken keresztül
 • az ágazatra vonatkozó pályázatok kiírásának kezdeményezése és a meglévőkről a tagság tájékoztatása
 • adatgyűjtés, piacfelmérés
 • oktatás, tanfolyamok szervezése

A szervezet elnöke 2013 márciusától Gál Pál Zoltán, a PQS International Zrt. vezérigazgatója.

További elnökségi tagok 2015 júniusától: Árvai Zoltán, Bándoli Attila, Berkes Gyula, Böröcz Lajos (főtitkár), Dávid Lóránt, Deák Imre, Erdei Bálint, Hülvely István, Kőszegváry Ferenc, Niklai Ákos, Nyerges János, Párkai Zsolt, Pápai Zsuzsanna, Sáfár Ferenc, Sümegi László, Szalók Csilla, Ujhelly Tamás.


Tagságok: 

       

MIÉRT A VIMOSZ?

Érdekérvényesítés és jogalakítás

A VIMOSZ a turizmus-vendéglátás területén érdekérvényesítő, jogalakító szerepet tölt be, amibe bevonja a tagságot is:
 • Lehetőség mind a szektor jövőjét, mind pedig a mindennapi életét érintő szociális, gazdasági, technológiai, természeti-környezeti és jogi környezet  változásaiból fakadó ágazat- specifikus ügyekben a lobbi tevékenység alakítására
 • Részvételi lehetőség a szakma munkakapcsolatait szabályozó kiterjesztett Ágazati Kollektív Szerződés tartalmának meghatározásában
 • Lehetőség az európai szabályozások hazai gyakorlatba való átültetésében, valamint az új, a turizmus fejlődését segítő modellek bevezetésének támogatásában
A társszervezetekkel (MSZÉSZ, MUISZ, MVI, MaReSz, MNGSZ, Pannon Gasztronómiai Akadémia, Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete) való aktív együttműködésnek köszönhetően a fenti lehetőségek hatványozódnak.

Információszerzés és kapcsolati tőke


A tagságot emellett hasznos, inspiráló és friss, tevékenységüket segítő információkkal, valamint networking lehetőségekkel segíti.
A VIMOSZ kiterjedt külföldi kapcsolatokkal rendelkezik (FoodServiceEurope, Hotrec, külföldi társszövetségek, európai ÁPB tagok), így elsők között értesül a legfrissebb Európai és globális trendekről és szabályozásokról.

ELŐDSZERVEZETEK


2008. június 27-én a Vendéglátó és Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) összeolvadt a Magyar Vendéglátó Szövetséggel (MVSZ). A két szövetség egyesülésével jött létre a jelenlegi VIMOSZ, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége, amely hatékonyabb érdekképviseletként fogja össze a két elődszervezet tevékenységeit.

Vendéglátó és Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ)

A VIMOSZ az 1980-as években a Kereskedelmi és Iparkamarán belül kezdte meg működését; a Kamara ekkoriban tagozati rendszerben fejtette ki szakmai tevékenységét. Ennek keretében 1987-ben a Kereskedelmi Tagozaton belül alakult meg az Idegenforgalmi Szekció, majd az Idegenforgalmi Tagozat. Az önállósodás érdekében az akkori törvények figyelembevételével 1995-ben a Kamara, az Idegenforgalmi Hivatalok Szövetsége, a Magyar Falusi és Tanyai Vendégfogadók Országos Szövetsége, a Magyar Szakácsok és Cukrászok Szövetsége, a Magyar Szállodaszövetség, valamint a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Turisztikai Tagozata közösen megalakította az Országos Idegenforgalmi Szövetséget, melynek elnevezése 2004 májusától Vendéglátó és Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetség lett.

A szervezet eddigi vezetői:
1996-1997 - társelnökként dr. Harbula Gyula és dr. Feleki Ferenc
1997-2001 - Feleki Ferenc
2001-2004 - Niklai Ákos
2004-2007 - Tárnoki László
2007-2008 - Kőszegváry Ferenc
2008-2013 - Hülvely István

A VIMOSZ alapítása óta egyesület jogi formában működő magánjogi szervezet, tehát azt alapítói hozták létre önkéntes belépéssel. 1990-1994. között kettős feladata volt; egyrészt szakmai- gazdasági érdekképviseletből, másrészt a kamarai tevékenységből adódó feladatok ellátásából állt. Az 1995. évi átalakulással a kamarai feladatok elhagyásra kerültek, megmaradt viszont a vállalkozások és vállalkozók érdekképviselete. Ez alakult át fokozatosan a mértékadó munkaadók érdekeinek érvényesítésévé. A szervezet tagjainak tevékenységi köre átfogta a turizmus olyan alapvető területeit, mint az utazásszervezés és -közvetítés, a szállodaipar, a vendéglátóipar, valamint a közösségi étkeztetés.

Magyar Vendéglátó Szövetség (MVSZ)

Az MVSZ-t 2004. október 5-én hozták létre az alapítók, mely az idegenforgalmi, közétkeztetési, szállodai és vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások specifikus szakmai érdekeinek hatékony képviseletére jött létre ellátva a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást, valamint folyamatosan figyelemmel kísérve a hazai és külföldi fejlesztési, termelési, kereskedelmi és gazdasági folyamatokat.
Az új szervezet magát úgy definiálta, mint aki ismeri az ágazat pontos gazdasági helyzetét, illetve a helyzet változásáról mindenkor aktualizált képe van.