Tagfelvétel


Rendes tagok

A Szövetség rendes tagja lehet minden Magyarországon a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, a közösségi étkeztetés, az étkezési és utazási utalvány kibocsátás, az utazási, utazásszervezői tevékenység területén cégbírósági nyilvántartásba vett gazdasági társaság, vállalkozás, beleértve az egyéni vállalkozásokat is, amelyek tevékenységüket belföldi székhellyel, elsősorban a „Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, utazás szervezés” területén végzik, valamint mindazon országos, regionális, vagy helyi társadalmi (szakmai) szervezet, amely Magyarországon hasonló, vagy a Szövetséggel megegyező szakmai területen működik, a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, felvételét kéri a Szövetségbe és vállalja a tagdíj megfizetését.
 

Társult tagok

Társult tagként a Szövetség tagja lehet bárki - különösen a szakmához kapcsolódó oktatási intézmények, szervezetek, szállító cégek, kutató intézetek, bankok, tanácsadók, szolgáltatók -, ha a Szövetség célkitűzéseit elfogadják, azok megvalósításában a közreműködést vállalják és felvételüket az IB támogatja.
 

Belépés a Szövetségbe

A tagok belépése a Szövetségbe önkéntes. A felvételi kérelem egy cégszerűen aláírt nyilatkozat, amely tartalmazza a cég legfontosabb tevékenységeit, éves árbevételét és az alkalmazottak aktuális létszámát. A felvételi kérelmet a benyújtásától számított 60 napon belül az IB megvizsgálja, és írásban nyilatkozik a döntésről. Az elutasító döntés ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni írásban a kézhezvételtől számított 15 napon belül ajánlott levélben.

A belépéshez szükséges formanyomtatvány ide  kattintva érhető el.