Szakmai nap a nyugdíjas szövetkezetekről

2017.12.19.

December elején a BKIK-val közösen a 2015 őszi munkaerőpiaci konferencia folytatásaként szakmai délelőttöt tartottunk a turizmus-vendéglátást sújtó munkaerőhiány enyhítését illetően. A lehetséges megoldások közül a nyugdíjas munkaerő visszaintegrálását és a külföldi munkaerő alkalmazásának témáját jártuk körül.

Krisán László kamarai elnök megnyitója után a rendezvényen elhangzott, hogy a munkaerőhiány nem átmeneti, együtt kell vele élnünk, a különféle tartalékokból egyre nehezebb visszapótolni a szükséges létszámot. Az MTÜ turizmusfejlesztési stratégiája ugyanakkor 2030-ra 90 000-rel több munkavállalóval számol a szektorban. A nyugdíjkorhatárt elérők még erejük teljében vannak, nyitottak, lojálisak és jó a hozzáállásuk a munkához, ugyanakkor sikeres alkalmazásuk némi előkészületet is kíván a munkaadó részéről. A nyugdíjas szövetkezeti forma az idős munkavállalók kedvezményes alkalmazásán túl közösségfejlesztő erővel is bír. A rendszert a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően tovább kívánják egyszerűsíteni és kiterjeszteni más munkavállalói csoportokra is. Azonnali megoldást jelenthetnek még a külföldi, ukrán munkavállalók is, akiket jó munkamoráljuk miatt előszeretettel alkalmaznak pl. az építőiparban és gyártásban.