Október 11-én a fenntartható városfejlesztés mellett elkötelezett, több mint 2500 helyi és regionális önkormányzatot tömörítő, a Helyi Önkormányzatok a Fenntarthatóságért (ICLEI) hálózat egy kiáltványt terjesztett elő a Régiók Európai Bizottságának ülésén. A kiáltvány célja többek között annak biztosítása, hogy a közétkeztetésben az egészségesebb, fenntartható módon előállított és megfizethető árú regionális élelmiszerek elsőbbséget élvezzenek. A régiók hálózata azt is elmondta, hogy a közbeszerzéseket eszközként kell felhasználni a regionális élelmiszeripari termékek nagyobb támogatásának ösztönzésére. Ezzel a helyi üzleti ciklusok és ezáltal az európai városok, közösségek és vidéki területek fenntartható fejlődésének erősítését kívánják elérni. A felhívás a „Farm to Fork” stratégiában vállalt azon kötelezettségre épül, hogy a fenntartható élelmiszer-beszerzésre vonatkozó kötelező minimumkövetelményeket állapítanak meg. Ez az intézkedés azon erőfeszítések részeként fogant, amelyek célja, hogy a városok, régiók és hatóságok kivegyék a részüket a fenntartható élelmiszerek beszerzéséből az iskolák, kórházak és közintézmények számára és a fenntartható gazdálkodási rendszereket, például a biogazdálkodást is ösztönözze.