Pact for Next Tourism Generation Skills projekt

A PANTOUR projekt a Next Tourism Generation Alliance – NTG folytatásként az Európai Bizottság 2022-ben indult négyéves projektje, amely az innováció fellendítésére törekszik az európai turizmus-vendéglátás ágazati készségfejlesztési tervének megvalósítása érdekében.

11 európai országból (Belgium, Bulgária, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország) 13 partner vesz részt a konzorciumban, Magyarországot a VIMOSZ képviseli.
További információk a projekt hivatalos weboldalán találhatók:

Projekt partnerek

Célkitűzések

A partnerségnek az NTG projekt keretében megszerzett tudás biztosítja a szükséges eszközöket és feltételeket ahhoz, hogy a Stratégiai Tervezetet (Blueprint Strategy) sikeresen végrehajtsa. A konzorcium célja innovatív és együttműködő megoldások kidolgozása a készségigények kezelésére olyan eredmények kidolgozásával, mint pl.:

  • Ágazati készség-monitorozási eszköz

  • Készséglabor

  • Oktatóknak szóló háttéranyagok

  • Nemzeti Készségcsoportok tevékenységének támogatása

  • 2026-2036 időszakra vonatkozó készségstratégiai terv

  • Munkaerő át- és továbbképzése a jövőbeni készségszükségletekre fókuszálva

  • Állami és magán-képzőintézmények az alapkészségekkel kapcsolatos új innovatív tartalmak és oktatási módszerek előnyeiben részesülhetnek

  • Eredmények – Európában akár 10 millió főt is elérhet

A 2024-es magyar PANTOUR Országos Készségprofil Jelentése

A 2024-es magyar PANTOUR Országos Készségprofil Jelentése részletes áttekintést nyújt az ország turizmusára. Azonosításra kerülnek a készséghiányok és a szükséges változások a szektor munkaerejére fókuszálva. Ez az értékes dokumentum személyre szabott eszközként szolgál vállalkozások, döntéshozók, kormányzati hatóságok, munkaadók, munkavállalók és oktatási intézmények számára. Ennek alapján képet kapnak az ágazat készséghelyzetéről és ennek segítségével tudják kidolgozni stratégiájukat a munkaerőfejlesztés előmozdítása érdekében.

A további országjelentések a projekt weboldalán találhatóak.