Next Tourism Generation projekt

A Next Tourism Generation Alliance (NTG) az Európai Bizottság 2018-ban indult 4 éves kísérleti projektje, melynek fő célja „jövő-biztossá” tenni a turizmus-vendéglátás ágazatot.

Az NTG az első olyan nemzetközi partnerség, amely javítani szeretné az együttműködést és produktivitást a turizmus-vendéglátás ágazat és az oktatás között, és amely a munkavállalóknak, munkaadóknak, oktatóknak, trénereknek, valamint diákoknak kíván alap modulokat fejleszteni a zöld, a digitális és a szociális készségek terén.

A végcél egy Stratégiai Tervezet (Blueprint Strategy) megalkotása a turizmus-vendéglátás ágazat készség igényeire vonatkozóan, hogy választ adhassunk a gyorsan változó és növekvő készséghiányokra a fenti három készség csoportot illetően. Ugyancsak cél egy hatékony együttműködés kialakítása 5 alágazatban: szálloda, vendéglátás, utazásszervezés és közvetítés, turisztikai attrakciók és desztináció menedzsment.
A szektorban egyedülálló projektben 8 európai országból (Nagy-Britannia, Írország, Hollandia, Németország, Olaszország, Spanyolország, Bulgária, Magyarország) 14 partner vesz részt. Magyarországot a VIMOSZ és a Soproni Egyetem képviseli a konzorciumban.

További információk a projekt hivatalos weboldalán találhatók: nexttourismgeneration.eu

Projekt partnerek

Célkitűzések

 • Az ágazati és az oktatási szolgáltatók közötti kapcsolat javítása a turisztikai ágazatban.

 • Konkrét, innovatív és releváns készségfejlesztő termékek és eszközök biztosítása, valamint a készségigények kielégítése.

 • Az ágazat jelenlegi és várható készséghiányainak, hiányosságainak és nem megfelelő készségeinek részletes felmérése.

 • Közös módszertan kidolgozása a jelenlegi helyzet értékelésére, a jövőbeli igények előrejelzésére és a készséghiányok kezelésében elért előrehaladás nyomon követésére.

 • Prioritások meghatározása, leírása és jelzése az új képesítések felülvizsgálatára vagy létrehozására vonatkozóan.

 • A turisztikai karrierutakról alkotott kép javítása vállalati és oktatási szinten.

NTG készségjelentések

Az NTG készségjelentései olyan kutatási jelentések, amelyek célja, hogy teljesebb képet adjanak a jelenlegi készséghiányokról és a jövőbeni készségigényekről, amelyekhez az elsődleges dokumentumkutatás, valamint a felmérésekből és szakértői interjúkból származó releváns másodlagos információk szolgálnak alapul. Ezek a jelentések egyszeri alkalommal készültek. Minden jelentés a digitális, szociális és zöld készségek fejlesztésére összpontosított egy-egy országban, és az adott ország öt turisztikai alágazati képviselőitől származó észrevételeket tartalmaz.

Készség Erőforrások HUB

Ez a szakasz a készségfejlesztéssel kapcsolatos releváns tartalmakat és forrásokat kínál készségcsoportonként (digitális, szociális és zöld) és turisztikai alágazatonként. A forrásokat folyamatosan frissítjük. Az NTG Skills Resources HUB egy szakkönyvtár, amely eszközöket és forrásokat biztosít az oktatási szolgáltatók, az iparág képviselői, a diákok és a nagyközönség számára. Ez a rész az NTG partnerei és az európai érdekelt felek által kiadott tartalmakat és forrásokat tartalmazza.

Eszköztár

A turisztikai vállalkozások, az oktatási szolgáltatók és a kormányzati szervek számára komoly kihívást jelentenek a gyorsan változó készségigények követése és a készséghiányok áthidalása annak érdekében, hogy megbirkózzanak az állandóan változó világban; ez nemcsak az új készségek elsajátítását, hanem az egész életen át tartó oktatást és a folyamatos át- és továbbképzést is jelenti. Az NTG Eszköztár a projekt által létrehozott eszközcsomagok átfogó listáját tartalmazza.
Az NTG eszközkészletek három készségcsoport köré épülnek, ötleteket, példákat és eszközöket adnak arra vonatkozóan, hogyan lehet a digitális, zöld és szociális készségeket a legjobb gyakorlatok, értékelési módszerek és a turisztikai alágazatokra összpontosító támogató eszközök segítségével fejleszteni az 5 alágazatban.

Az eszköztárat az ágazat és az oktatás használhatja annak érdekében, hogy megalapozza az ágazat készségfejlesztésének következő lépését európai szinten.

1. Készségértékelési Módszertan (SAM)

Olyan eszköz, amelyet a munkaerő jelenlegi és jövőbeli készségeinek nemzeti vagy regionális szintű meghatározására terveztek. A tervezési stratégia kulcsfontosságú elemeként az NTG készségértékelési módszertanát kutatásalapú, strukturális mechanizmusként fejlesztették ki a gyorsan változó készségek és készségigények elemzésére, hogy stratégiákat dolgozzanak ki az EU turisztikai ágazatában tapasztalható készséghiányok kezelésére. A SAM középpontjában a munkaerő jövőjéhez szükséges készségek állnak, különösen:

 • Digitális készségek: az egyre inkább szükséges készségek olyan köre, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy megfeleljenek a munkaerőpiac digitális igényeinek, például az adatkezelés, az online üzletvitel, a kiterjesztett valóság technológiák, a mesterséges intelligencia és a blokklánc-technológia használata terén.
 • Zöld készségek: a környezetvédelemmel, a termeléssel és fogyasztással kapcsolatos lelkiismeretes és fenntartható gyakorlatokkal, valamint a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatos készségigények növekednek. A zöld készségek kapcsolódhatnak az energiatakarékossági politikához, a víztisztításhoz, a biotermékek használatához, stb.
 • Szociális készségek: az egyre inkább digitalizált világban a transzverzális készségek egyre fontosabbá válnak mindenki számára, és a szociális készségek fontosak minden jövőbeli munkavállaló számára a turizmus minden területén. Ilyenek például a problémamegoldó, vállalkozói, kreativitás, szocio-emocionális, kommunikációs, együttműködési és multikulturális tudatossági készségek.

A SAM előnye, hogy több szinten is alkalmazható: regionális, nemzeti vagy nemzetközi szinten, ami növeli a rugalmasságot és javítja a megvalósíthatóságot. Felméri és azonosítja a változó készségigényeket a turisztikai értéklánc mentén, biztosítva, hogy az oktatási és képzési rendszerek reagáljanak a változó munkaerőpiaci igényekre. Nem állapít meg rögzített szabványokat, és nem biztosít tanúsítványt sem. Bár a módszert öt turisztikai alágazat három készségekkel kapcsolatos igényeinek felmérésére fejlesztették ki, könnyen kiterjeszthető és felhasználható más turisztikai ökoszisztémák készségigényeinek kezelésére is.

Hogyan használjuk a SAM-et?
Miután létrehozták a turisztikai készségek együttműködési struktúráját (az együttműködési irányítási keretrendszer alkalmazásával), a készségek szükségleteit feltáró alcsoportot lehet létrehozni a készségértékelési projekt koordinátorának vezetésével. Ez lehet az egyik érintett szervezet képviselője vagy egy külső szakértő. Egy lépésről lépésre felépített útmutató segítségével az érdekeltek hatékony eljárást kapnak a gyorsan változó készségek, készségigények és készséghiányok jövőbeli elemzéséhez.
Ennek az alcsoportnak a turisztikai készségekkel foglalkozó együttműködési struktúra képviselőiből kell állnia, és magában foglalhatja például a desztinációmenedzsment szervezetek vagy turisztikai hivatalok, helyi/regionális turisztikai hatóságok, turisztikai minisztériumok, turisztikai és ágazati érdekképviseleti szövetségek, turisztikai vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek és képzési intézmények képviselőit.

I. Készségértékelő csoport létrehozása
Elsődleges célja a jelenlegi helyi/regionális/nemzeti összefüggések áttekintése a turisztikai és vendéglátóipari készségekkel kapcsolatos meglévő ismeretek azonosítása és összegzése (másodlagos adatgyűjtés) révén.

II. Az ágazat készségprofiljának létrehozása
A felmérés célja, hogy feltérképezze a vizsgált készségcsoportok fontosságát annak feltárása érdekében, hogy létezik-e szakadék a jelenlegi készségszintek és a jövőbeli készségigények között a célzott alágazatokban.

III. Készségfelmérés készítése a zöld, szociális és digitális készségekről
A felmérés célja, hogy feltérképezze a vizsgált készségcsoportok fontosságát, hogy feltárja, van-e szakadék a jelenlegi készségszintek és a jövőbeni készségigények között a célzott alágazatokban.

IV. Interjúk készítése a zöld, szociális és digitális készségek jövőjéről
A digitális, zöld és szociális készségek jövőjével kapcsolatos mélyebb betekintést és megértést a turisztikai ágazatban dolgozók szemszögéből kell gyűjteni interjúk segítségével.

V. A készségértékelésre adott válaszstratégiák kidolgozása
Az irodai kutatás, a felmérés és az interjúk során összegyűjtött összes információt elemezni és értékelni kell, hogy a tervezési stratégia végrehajtását támogató kombinált ágazati készségszükséglet-jelentés és készségstratégiai jelentés készülhessen.

Mi ez?
Az NTG Készségértékelési módszertana egy kutatáson alapuló, strukturális mechanizmus a gyorsan változó készségek és a szükséges készségek elemzésére annak érdekében, hogy stratégiákat dolgozzanak ki az EU turisztikai ágazatában a készséghiányok kezelésére.

Kinek?
A módszert a turisztikai vállalkozások, oktatási intézmények és képzési szolgáltatók használhatják a készségigények folyamatos és hosszú távú azonosítására, értékelésére és nyomon követésére.

Miért?
Segít stratégiai döntéseket hozni a készséghiányok felszámolása érdekében, hogy az EU-n belül a turisztikai ágazat jövőbiztos legyen.

2. Készség Mátrix

Az NTG Készség Mátrixa elmagyarázza és bemutatja a különböző digitális, zöld és szociális készségeket, belépési szinteket és képzési lehetőségeket (amelyek a pozíciók betöltéséhez szükségesek) az öt alágazatban. Ez a mátrix struktúrát biztosít az álláskeresők, diákok, vállalkozások, munkavállalók, képzési szolgáltatók és hatóságok számára az új turisztikai készségekkel kapcsolatos információk világos bemutatásához.

A készség mátrix célja, hogy a célközönség számára világos képet nyújtson a digitális, zöld és szociális készségek fejlesztésének lehetőségeiről, valamint a különböző szinteken és munkahierarchiákon való előrehaladásról. A készség mátrix így az álláskeresők számára az információhiányt kívánja betölteni, mivel célja, hogy online népszerűsíthető vizuális ábrázolást nyújtson, és bemutassa, hogy az új NTG készségek hogyan integrálhatók a meglévő munkahelyekbe, valamint részletesen ismertesse az új, ismeretlen készségeket, képzési lehetőségeket és új munkahelyeket a turizmusban.

Ily módon a különböző felhasználók hozzáférhetnek a releváns információkhoz az ajánlott képesítésekről, képzésekről és tapasztalatokról, amelyeket például a munkavállalóknak el kell érniük ahhoz, hogy megfeleljenek az adott munkakör követelményeinek és a vállalkozás jövőbeli igényeinek.

A Készség Mátrix ezen a linken érhető el, Google Chrome használatával: https://nexttourismgenerationmatrix.eu/home.php

3. Ágazati Készségfejlesztő Eszköztár

A turisztikai ágazati készségfejlesztő eszköztár egy sor forrásból áll, amelyekhez útmutatókat mellékelnek arról, hogyan használhatják azokat oktatási intézmények, képzési szolgáltatók, munkaadók, kormányhivatalok és magánszemélyek, hogy lehetővé tegyék számukra az ágazaton belüli a zöld, szociális és digitális követelmények felülvizsgálatát, és hogy az eszköztár segítségével támogassák őket erőforrásaik fejlesztésében és/vagy frissítésében.
A turisztikai ágazati készségfejlesztő eszköztár felhasználható a következőkre:

 • Meglévő képzések és képesítések, munkaköri profilok, képzési szükségletelemzés, munkaköri leírások, felelősségi körök, feladatok stb. feltérképezése az érdekelt fél számára a már meglévő készségek, ismeretek és magatartásformák azonosítása és a hiányosságok azonosítása érdekében.
 • Tájékoztatás és támogatás a tantervek és képzési programok kidolgozásához az oktatási intézményekben, a képzési szolgáltatóknál, a munkaadók képzésében és a HR-osztályokon belül.
 • Tájékoztatás és támogatás a munkaköri profilok, toborzási kampányok, fejlesztési és képzési tervek kidolgozásához.
 • Készség- és tudáskövetelményeket bemutatása, amelyek szükségesek lehetnek az alágazatokban – szerepek között való előrehaladáshoz vagy az azok közötti váltáshoz.
 • Hozzáférés hasznos példákhoz, az adatok kontextusba helyezéséhez, segít betekintést nyújtani abba, hogy a készségeket és ismereteket hogyan használhatják a képzési szolgáltatók, a munkaadók, és az egyének.
 • Példák a képzési szolgáltatóknak és a munkáltatóknak a bevált gyakorlatokra és erőforrásokra.

Mi ez?

Ez a bemutató áttekintést nyújt az eszköztárról és arról, hogy véleményünk szerint hogyan lehet hasznos az eszköztár.

Kinek?

Az eszköztár minden potenciális felhasználója, beleértve a képzési szolgáltatókat, oktatási intézményeket, munkaadókat, humánerőforrás osztályokat, ágazati készségfejlesztő szervezeteket, nem kormányzati szervezeteket, kormányhivatalokat és magánszemélyeket.

Mikor?

A végfelhasználótól függően az eszköztár felhasználható:

 • tantervek, képesítések vagy képzési programok/tanfolyamok felülvizsgálatához
 • képzési igények azonosítása és tanfolyamok létrehozása
 • munkaköri profilok, személyleírások és karrierutak kialakításának segítése
 • a teljesítménymenedzsment értékelésének tájékoztatására
 • folyamatos szakmai fejlődés (CPD)
 • a jelenlegi szabványok felülvizsgálata
 • karrier-tanácsadás
 • annak ellenőrzése, hogy milyen digitális, zöld és szociális készségekre van szükség a turizmusban és a vendéglátásban.

További információ ide kattintva érhető el: https://nexttourismgeneration.eu/tourism-sector-and-skills-toolkit/intro-tourism-sector-skills-toolkit/

A. FELTÉRKÉPEZÉS

Mi ez?

A feltérképezés arra használható, hogy összehasonlítsa az online mátrixban szereplő készségeket és kompetenciákat az Ön meglévő készségeivel és kompetenciáival, hogy azonosítsa a digitális, zöld és szociális készségekkel kapcsolatos hiányosságokat.

Kinek?

Képzési szolgáltatók, oktatási intézmények, munkáltatók, vezetők, HR-osztályok, ágazati készségfejlesztő szervezetek, nem kormányzati szervezetek, kormányhivatalok és magánszemélyek.

Mikor?

Amikor a dokumentáció fejlesztése, felülvizsgálata, frissítése történik.

További információ ide kattintva érhető el: https://nexttourismgeneration.eu/tourism-sector-and-skills-toolkit/mapping/

B. TANTERVFEJLESZTÉS

Mi ez?

Az eszköztárban találhatók példák olyan tantervekre, amelyeket az online mátrixban szereplő készségek és kompetenciák alapján dolgoztak ki. A minta foglalkozási tervek és források a szervezet számára rendelkezésre állnak, hogy azokat saját belátása szerint felhasználhassa. Előfordulhat, hogy a foglalkozási terv hossza, szintje és tartalma alkalmas arra, hogy a végfelhasználó kiigazítás nélkül megvalósítsa. Valószínűbb azonban, hogy ezek ötleteket vagy kiindulópontot kínálnak a végfelhasználó számára, amelyet módosíthat, kiegészíthet és kontextusba helyezhet a célközönségének megfelelően.

Kinek?

Képzési szolgáltatók, oktatási intézmények, munkáltatók, képzési osztályok és HR-osztályok.

Mikor?

Amikor a tantervet vagy a képzést kidolgozzák, felülvizsgálják vagy módosítják. Ez része lehet a környezettudatosság növelésére vagy a személyzet és a diákok digitális és/vagy szociális készségeinek fejlesztésére irányuló átfogó stratégiának.

További információ ide kattintva érhető el: https://nexttourismgeneration.eu/tourism-sector-and-skills-toolkit/developing-curriculum/

C. HUMÁNERŐFORRÁS KERETRENDSZER

Mi ez?

Az eszköztár egy sor olyan eszközt tartalmaz, amelyek segíthetnek a vállalkozásoknak a HR-feladatok egy részének ellátásában. Ide tartoznak a kisebb vállalkozások is, amelyeknek esetleg nincs HR-osztályuk.

Kinek?

HR-osztályok, és a HR-feladatokkal megbízott személyek számára.

Mikor?

A fejlesztés vagy felülvizsgálat során:

 • munkaköri leírások és személyleírások
 • előmeneteli útvonalak
 • toborzási folyamatok
 • a képzési igények meghatározása
 • továbbképzés
 • teljesítményértékelés
 • valamint más HR-funkciók, amelyek számára előnyös lenne a zöld, szociális és digitális készségekkel kapcsolatos követelményekről való tájékozódás.

További információ ide kattintva érhető el: https://nexttourismgeneration.eu/tourism-sector-and-skills-toolkit/human-resource-framework/

D. ESZKÖZKÉSZLET HASZNÁLATA VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Mi ez?

Ez az útmutató elmagyarázza, hogy egy vállalkozás miért és hogyan használhatja az eszköztárat, illetve felsorolja a vállalkozások számára hasznos forrásokat.
Kinek? Munkáltatók, vezetők, vállalkozások és üzleti szövetségek részére.

Mikor?

Az eszköztár erőforrásait a munkakörök és munkaköri leírások, a képzés, a teljesítménymenedzsment és a munkaerő-felvétel felülvizsgálata során lehet felhasználni.

További információ ide kattintva érhető el: https://nexttourismgeneration.eu/tourism-sector-and-skills-toolkit/toolkit-use-for-businesses/

E. ESZKÖZKÉSZLET HASZNÁLATA EGYÉN SZÁMÁRA

Mi ez?

A mátrix olyan készségek és kompetenciák listáját tartalmazza, amelyek Európa-szerte tükrözik a turizmushoz kapcsolódó alágazatok követelményeit. Az egyének ezt a listát használhatják arra, hogy ezeket a követelményeket összevessék a meglévő tudásukkal és készségeikkel. Ez lehetővé teszi az emberek számára, hogy azonosítsák azokat a kívánatos zöld, szociális vagy digitális készségeket és kompetenciákat, amelyekkel jelenleg nem rendelkeznek, vagy amelyeket frissíteniük kell. Ezen túlmenően vannak foglalkozási profilok, amelyek segítenek az egyes felhasználóknak megismerni, hogy milyen típusú készségekre van szükség a különböző szerepkörökben.

Kinek?

A turizmus és a vendéglátás iránt érdeklődő egyének.

Mikor?

Amikor az egyén szeretné megtudni, hogy milyen típusú zöld, szociális és digitális készségekre van szükség a turizmus és vendéglátás területén, különösen akkor, ha munkahelyváltást fontolgat, előléptetésre pályázik, a teljesítményértékeléshez szükséges fejlesztési igényeket azonosítja, vagy karrierútvonalat térképez fel.

További információ ide kattintva érhető el: https://nexttourismgeneration.eu/tourism-sector-and-skills-toolkit/toolkit-use-for-the-individual/

4. Készség Labor

Az NTG Készség Labor a Készség Mátrixra épül, hogy a végfelhasználók – köztük a munkáltatók, munkavállalók, HR szakemberek, oktatók, diákok, egyetemek, helyi hatóságok és vállalatok – számára gyakorlati funkciók szélesebb skáláját hozza létre a készséghiányok felmérésére.

5. Stratégiai Tervezet

Ágazati együttműködési terv készült a turisztikai ágazatban szükséges készségek fejlesztésére.

A Blueprint Strategy dokumentum a 2018-ban megalakult stratégiai és többrétegű együttműködési partnerség eredménye. Az Európai Bizottság és az ágazati partnerek által a turizmusban tapasztalható készséghiányok kezelése érdekében végzett korábbi munkára építve az NTG-szövetség egyike a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködésre vonatkozó tervezet részeként létrehozott ágazati készségszövetségeknek. Az egyes ágazati készségszövetségeket a Bizottság finanszírozza, és feladata volt a tervezet kidolgozása.

Az NTG Szövetség kidolgozta az első páneurópai készségtervet a turisztikai ágazat számára, amelyet az alábbi a dokumentumban mutatunk be. A tervezet ütemtervet nyújt az európai turisztikai ágazat digitális, szociális és zöld készségekkel kapcsolatos igényeinek kezelésére az ipar, az oktatás, a szociális partnerek és a kormányzat közötti átalakító együttműködés révén.

6. Minőségi Szabványok Keretrendszere

A minőségi készségekre vonatkozó szabványok kerete elmagyarázza és bemutatja a különböző nemzeti szervezeteket, amelyek a minőségi szabványok támogatásán és az új készségek képzésbe és oktatási tantervbe való integrálásán dolgoznak. Ez segít az érdekelteknek felismerni azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyek befolyásolják az új készségek tartalmának integrálását és a minőségi készségek átadását az oktatási intézmények és az ágazati képzési szolgáltatók számára.

További információ ide kattintva érhető el: https://nexttourismgeneration.eu/quality-skills-standards-frameworks/

7. Ágazati Készségfejlesztési Együttműködési Keretrendszer

Együttműködő irányítási keretrendszer átalakító keretet biztosít a turisztikai készségek fejlesztésének elősegítésére. A keretrendszer – amely a világ minden tájáról származó legjobb gyakorlatok széles körű áttekintésén alapul – a különböző nemzeti és regionális körülményekhez igazítható.