Atipikus foglalkoztatás a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén

Kedvezményezett:

  • Edutus Egyetem
  • Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI)
  • Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) – konzorciumvezető

A projekt címe: A munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó komplex foglalkoztatási programok a vendéglátó és szállodaiparban munkát vállalók számára, illetve ehhez kapcsolódó atipikus foglalkoztatói gyakorlatok pilot projekt keretén belüli bemutatása

A projekt száma: GINOP-5.3.5-18-2020-00210

A szerződött támogatás összege: 48.508.770 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. szeptember 30.

A projekt tartalmának és céljainak bemutatása

A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ), a Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) és az Edutus Egyetem közös GINOP-pályázatot indított el 2021. március 1-jén, amelynek középpontjában a tragikus munkaerőhiányra megoldást kínáló, a munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó komplex foglalkoztatási programok állnak, ezen belül is az atipikus foglalkoztatás alkalmazásának bővítése a szektorban.
A turizmus-vendéglátás ágazatnak a Covid-19 válság utáni talpra állása érdekében szükség van megfelelően képzett munkaerőre, amelynek eléréséhez ki kell használni az országon belüli munkaerő-tartalékban rejlő lehetőségeket. Mindezt egy olyan program kialakításával, használatával kívánjuk elérni, amely révén a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén növelhető az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása, illetve az ezekben a formákban való elhelyezkedés. A program eredményeinek felhasználásával pedig kialakítható egy országosan is alkalmazható módszer az ágazat foglalkoztatási problémáinak kezelésére.

Hazai szinten a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás ágazatban az atipikus foglalkoztatási formákat tekintve jelentős potenciál mutatkozik, azonban számos esetben a vállalkozások nem ismerik fel a rugalmas munkaszervezési formák adta előnyöket. Ebben előrelépést jelenthetnek a munkaadói interjúk segítségével összegyűjtött jó gyakorlatok, amelyek közül egy-egy jó gyakorlat megvalósítása nagyban hozzájárulhat az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásának bővítéséhez az ágazatban.
A fejlesztés célja a rugalmas foglalkoztatást támogató jó gyakorlatok összegyűjtése volt a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén, valamint egy-egy jó gyakorlat, illetve új képzési programok pilot projekt keretében történő bemutatása, illetve megvalósítása.
A megfogalmazott fejlesztési célok a munkahelyi rugalmasságot, illetve a rugalmas munkavégzés lehetőségét egyaránt kívánják ösztönözni, így azok szorosan kapcsolódnak a gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai célú hazai és európai uniós stratégiai célkitűzésekhez.

Célcsoport

Munkavállalói oldal

A munkavállalói oldalt illetően a célcsoportot elsősorban olyan aktuálisan foglalkoztatottak, valamint regisztrált és nem regisztrált álláskeresők alkotják, akik készek a munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni. A tervezett program kiemelt figyelmet fordít a 45 évnél idősebb álláskeresők célcsoportjára, valamint azon munkaerőpiacra lépni nem tudókra, akik a hagyományos foglalkoztatás keretein belül nem képesek jogviszonyt létrehozni, így számukra személyre szabott atipikus foglalkoztatás kialakítása a cél. Az alábbi személyek számára lehetnek fontosak a képzéseink:

  • inaktív időskorú, illetve nyugdíjas emberek, akik hajlandóak és képesek munkát vállal

  • tanulók (diákok, hallgatók)

  • kisgyermeket nevelő nők vagy tartósan beteg hozzátartozót ápoló személyek, akik rugalmas munkavállalási lehetőségeket keresnek

  • regisztrált és nem regisztrált álláskeresők

  • turizmus-vendéglátás területén és más ágazatokban foglalkoztatott munkavállalók

  • tartósan munkanélküliek, illetve hátrányos helyzetű emberek, akik érdeklődnek a turizmus-vendéglátás iránt és dolgoznának ezen a területen

  • közmunkások

Munkaadói oldal

A munkaadói oldalon a szálláshely-szolgáltatással és/vagy vendéglátással foglalkozó vállalkozások, kiemelten a kis- és középvállalkozások (pl. önálló szállodák, panziók, vendéglátóhelyek) a célcsoport, ahol az atipikus foglalkoztatási formák, illetve a rugalmas munkaszervezési megoldások alkalmazása kevésbé van jelen a mindennapi üzemeltetésben.

Szekunder és primer kutatás

Az atipikus foglalkoztatást középpontba helyező GINOP-projekt részét képezi a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás ágazatok aktuális munkaerőpiaci helyzetének megismerése, amelyhez szekunder és primer kutatást egyaránt végeztünk 2021-ben. A szekunder kutatás során hazai és nemzetközi forrásból (KSH, NFSZ, Eurostat, OECD, UNWTO) származó adatokat dolgoztunk fel, illetve az atipikus foglalkoztatással kapcsolatos tudományos publikációk empirikus eredményeire is támaszkodtunk.
A szekunder kutatás eredményeire építve sor került egy primer kutatásra is azzal a céllal, hogy munkaadói és munkavállalói oldalról feltérképezzük az atipikus foglalkoztatás kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat és fejlesztési lehetőségeket. A 2021 őszén végzett primer kutatás egyrészt munkaadói és munkavállalói kérdőíves felmérésből, illetve célzott adatgyűjtésből, másrészt a jó gyakorlatokra fókuszáló tematikus interjúkból állt össze.

Helyzetelemző tanulmány

A szekunder kutatás alapján elkészült a „Helyzetkép az atipikus foglalkoztatásról a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén” című helyzetelemző anyag, mely tartalmazza a kutatás során feldolgozott adatokat, a felhasznált irodalmat és a mellékleteket (adattáblák). A tanulmány részét képezi az egyes atipikus foglalkoztatási formák szerinti ágazati adatok elemzése, a területi különbségek bemutatása, a hazai adatok más európai országok adataival való összehasonlítása, valamint a koronavírus-járvány foglalkoztatásra gyakorolt hatása is. A tanulmány az alábbi linkre kattintva érhető el:

Kutatási beszámoló

A primer kutatás alapján kidolgozásra került a kutatási beszámoló a GINOP-5.3.5-18-2020-00210 munkaerőpiaci pályázathoz kapcsolódó kérdőíves felmérésről és tematikus interjúkról. A kutatási beszámoló tartalmazza a kutatás hátterét, célját, a módszertani háttért (populáció, minta), a kérdőíves felmérés, a célzott munkaadói adatkérés és tematikus interjúk eredményeit, az összefoglalást, a konklúziókat, illetve a mellékletet (kérdőívek, segédletet, tartalomelemzési szempontok). A kutatási beszámoló az alábbi linkre kattintva érhető el:

Tájékoztató füzetek

A kísérleti (pilot) projekt során érintett, leendő munkaerőpiaci szereplők elérése, bevonása, valamint tájékoztatása érdekében különböző célközönségnek szóló tájékoztató füzetek tartalmának megfogalmazására került sor. Egy rövidebb tájékoztató füzet készült a pilot projektbe bevonni kívánt potenciális munkavállalók számára. Továbbá egy átfogóbb, hosszabb terjedelmű tájékoztató anyag is kidolgozásra került azzal a céllal, hogy a munkaadók, a hivatalok, a szakmai partnerek, az állami és az kormányzati intézmények, illetve az érdekképviseleti szervezetek egyaránt megismerkedhessenek a pályázattal, a hozzá kapcsolódó pilot projekttel, valamint a kutatásaink legfőbb eredményeivel. A projekt befejező szakaszában pedig elkészítésre került egy Eredménykommunikációs tájékoztató kiadvány, mely a projekt értékelését, eredményeit, felhasználási lehetőségeit, valamint ágazati és képzési javaslatokat tartalmaz.
A munkavállalói, az általános és az eredménykommunikációs tájékoztató füzetek az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:

Rendezvény

A projekt záró szakaszának kiemelkedő pontja volt a 2022. szeptember 07-én 10.00 órakor megrendezésre került „Konferencia a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás munkaerőpiaci helyzetéről – Az atipikus foglalkoztatás ösztönzését célzó ágazati projekt eredményei –” című konferencia/workshop, melynek Tatán a Hotel Gottwald adott otthont.
A záró konferencia alkalmat kínált a projekt- és kutatási eredmények ismertetése mellett az ágazat szereplőinek egyéb aktuális témákat érintő eszmecseréjére is.
Eleget téve a mai kor technikai követelményeinek az esemény online is visszanézhető az alábbi keresztül:

https://www.youtube.com/watch?v=pG5lTCGqzTI

A következő fotók a rendezvényen készültek:

A program, valamint az elhangzott előadások az alábbi linkeken keresztül érhetőek el:

Kampány

A projekt és eredményeinek szélesebb körben való megismertetése, népszerűsítése érdekében eredménykommunikációs kampányt indítottunk. Hirdetéseinek fő csatornái a digitális és a közösségi média platformok, valamint hírportálok, tematikus oldalak voltak. Az előbbivel főleg az ágazat munkavállalóit, míg a PR és egyéb tartalmakkal a vállalkozókat céloztuk meg. A kampány alapját az alábbi kampányterv alkotta:

A turizmus-vendéglátás munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése.

Képzési programok

A munkáltatói igényeket és a képzési lehetőségeket figyelembe véve két, nagyjából 200 órás képzési program kidolgozása mellett döntöttünk. Az egyik a kisegítő felszolgáló képzés, amelynek célja, hogy pincérsegédként a nagyobb szaktudást nem igénylő feladatok ellátását átvegye és elvégezze a képzett szakemberek helyett. A kisegítő felszolgáló alapvetően az előkészítő, háttér és befejező folyamatokban vesz részt, tevékenységét önállóan végzi, a felszolgáló munkáját segíti, és azt kiegészíti. A másik a konyhai kisegítő képzés, amelynek célja, hogy szakácssegédként hatékonyan tudja segíteni a szakács munkáját, alkalmazni tudja az alapvető konyhatechnológiai műveleteket, továbbá az előkészítő tevékenység mellett egyszerűbb sztenderd ételeket is el tudjon készíteni.
A képzések során a szakmai tanegységek mellett kiemelt figyelmet kaphat a digitális kompetenciák fejlesztése és a rugalmas foglalkoztatási formák bemutatása is. Mindkét képzés gyakorlati vizsgatevékenységgel zárulhat, amely során a tanulóknak több szakmai feladatot kell elvégeznie (pl. egyszerű terítés, leves, főétel, desszert és bor felszolgálása, hideg előétel, éttermi melegtészta és mártások készítése).
A képzési programokat az alábbi linkeken keresztül tekintheti meg:

Képzési program kisegítő felszolgáló

Képzési program konyhai kisegítő

Megoldási javaslat

A pandémia következményeként jelentősen csökkent a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén foglalkoztatottak száma, amely 2022 első felében (182 ezer fő) még mindig 10-15 ezerrel kevesebb volt a 2019-es év azonos időszakához viszonyítva (197 ezer fő). Ezzel párhuzamosan ismét nőtt a munkaerőhiány az ágazatban. Az orosz-ukrán háború miatt kibontakozó energiaválság pedig újabb kihívás jelent az ágazat szereplői számára. Mindezekre figyelemmel számos megoldási javaslatot fogalmaztuk meg, amelyek a munkaerőhiány enyhítését és megfelelő utánpótlás biztosítását, valamint az atipikus foglalkoztatás ösztönzésével a munka és a magánélet egyensúlyának erősítését célozzák. A megoldási javaslatok között szerepel többek között az ösztönzés menedzsment módszerek alkalmazása, komplex utánpótlás nevelő vállalati program elindítása és gyakorlat központú, rövid idejű szakmai képzések megvalósítása is.

A dokumentum az alábbi linken keresztül érhető el:

Megoldási javaslat „A munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó komplex foglalkoztatási programokra a vendéglátó és szállodaiparban”