PLAN’EAT projekt

2022-ben indult négyéves Horizon projekt, amely az „Átmenet az egészséges és fenntartható táplálkozási magatartás felé” c. munkaprogram keretében valósul meg. 12 európai ország (Olaszország, Hollandia, Németország, Belgium, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Írország, Lengyelország, Görögország, Egyesült Királyság) 24 szervezete vesz részt a konzorciumban, Magyarországot a VIMOSZ és a magyar Környezetvédelmi és Társadalomtudományi Kutatócsoport (ESSRG) képviseli.
További információk a projekt hivatalos weboldalán találhatók: https://planeat-project.eu

Projekt partnerek

Célkitűzések

A projekt fő célkitűzése az egészséges és fenntartható táplálkozási magatartásra való áttérés elősegítése, az élelmezés szereplőit célzó hatékony ajánlások, eszközök és beavatkozások kialakítása révén. Célja az étkezési szokásokat befolyásoló tényezők, valamint az étkezési szokások egészségi, környezeti és társadalmi-gazdasági hatásainak azonosítása és többszereplős, többrétegű és rendszerszintű megközelítés megvalósítása makro (élelmiszerrendszer), mezo (élelmiszerkörnyezet) és mikro (egyén) szinten. Ennek érdekében egy-egy élő laboratóriumban (Living Lab – LL) az étkeztetők jó gyakorlatainak tesztelését fogják végezni 600 élelmiszerrendszeri szereplő és 1800 polgár bevonásával. Minden LL különböző népességcsoport (kisgyermekek, gyermekek és serdülők, fiatal felnőttek, terhes nők és fiatal szülők, középkorú felnőttek, középkorú felnőttektől az idősekig, idősek, nem fertőző betegségben szenvedők, alacsony jövedelműek) élelmiszerfogyasztási, viselkedési szokását térképezi fel a társadalmi-kulturális-földrajzi összefüggések széles skálájának lefedésével.

Végtermék

Egy közös megoldáscsomag létrehozása, hogy 2032-re legalább 58 500 fogyasztó térjen át az egészségesebb és fenntarthatóbb táplálkozási mintákra. Ez 39 területen 20%-kal csökkentené az idő előtti halálozást és 23%-kal az üvegházhatású gázok kibocsátását a helyi élelmiszer-ellátási láncokban.

A projekt várt eredményei

  • Egy ”Valódi Költségszámítás” (True Cost Accounting) adatbázis és módszertan kerül kifejlesztésre és alkalmazásra

  • Élelmiszerrendszer-irányelv összefoglaló (dashboard), amely kontextus-specifikus élelmiszerpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg

  • A mezőgazdasági termelőket, az élelmiszeripart (legfeljebb 500 kkv), a kiskereskedőket (5 tag), éttermeket (18) és az étkeztetőket (60) célzó, a Farm to Fork szereplőkre irányuló beavatkozások a megfelelő élelmiszeripari környezet megteremtése érdekében

  • Tanácsadó eszközök a fogyasztók tájékoztatásának szélesítésére célzottan

  • Magas szintű táplálkozási tanácsadás (10 féle) és kommunikációs stratégiák a lakosság szélesebb körét célzó célcsoportok számára