Csatlakozás

A Szövetség rendes tagja lehet minden Magyarországon a szálláshely-szolgáltatás, a vendéglátás, a közösségi étkeztetés, a gyorsétkeztetés, az étkezési és utazási utalvány kibocsátás, az utazási, utazásszervezői tevékenység területén cégbírósági nyilvántartásba vett gazdasági társaság, vállalkozás, beleértve az egyéni vállalkozásokat is, amelyek tevékenységüket belföldi székhellyel, főtevékenységként, vagy melléktevékenységként a „Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, utazásszervezés” területén végzik, valamint oktatási intézmények és mindazon társadalmi (szakmai) szervezet, (országos, regionális, vagy helyi), amely Magyarországon hasonló, vagy a Szövetséggel megegyező szakmai területen működik, a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, felvételét kéri a Szövetségbe és vállalja a tagdíj megfizetését.
A Szövetség rendes tagja lehet továbbá az ágazattal integrációs kapcsolatban álló vállalkozás. Ide tartoznak kiemelten a Szövetség által végzett tevékenység infrastrukturális hátterét biztosító, szolgáltatásai kiegészítését végző gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek. A Szövetség a Közgyűlés döntése alapján „kapcsolódó tevékenységek szekció” néven az itt érintettek számára önálló szekciót hozhat létre.
Ugyancsak tagja lehet társult tagként bárki, különösen a szakmához kapcsolódó szervezetek, szállító cégek, kutató intézetek, bankok, tanácsadók, szolgáltatók, ha a Szövetség célkitűzéseit elfogadják, azok megvalósításában a közreműködést vállalják és felvételüket az Intéző Bizottság támogatja.