WASTELESS projekt

A WASTELESS (Waste Quantification Solutions To Limit Environmental Stress) projekt innovatív eszközök és módszerek kombinációját fogja kifejleszteni és tesztelni az élelmiszer-veszteség és -pazarlás (FLW) mérésére és nyomon követésére. A projekt alulról felfelé építkező megközelítést követ: a tesztelési tevékenységek harmonizált módszertani keretének és szabványainak meghatározásától kezdve az eszközök végrehajtásának, valamint a más keretekben előállított adatok minőségének és integrálhatóságának értékelésén át, végül pedig fenntartható szakpolitikák és üzleti stratégiák ajánlása az uniós szintű harmonizált keretrendszer megalapozása érdekében. A mérési és nyomon követési eszközök mellett a WASTELESS kutatási tevékenységeket is folytat az elkerülhetetlen FLW felmérésére irányuló innovatív folyamatokkal kapcsolatban. Azzal a céllal, hogy a meglévő FLW-számszerűsítési megoldásokat és a WASTELESS megoldásait valamennyi élelmiszeripari szereplő számára használhatóvá tegyük, egy döntéstámogató eszköztárat fogunk kidolgozni, amelynek segítségével minden érdekelt fél hozzáférhet a legmegfelelőbb módszertanhoz, digitális eszközökhöz és megoldásokhoz a FLW felméréséhez, mindezt a megoldások végrehajtásához kapcsolódó környezeti és társadalmi-gazdasági hatások összesítésével. Ez lehetővé teszi az adatgyűjtő központok Európa-szerte történő kialakítását, amelyek a JRC által kifejlesztett modellt megbízható és összehasonlítható FLW-adatokkal látják el.
További információk a projekt hivatalos weboldalán találhatók: https://wastelesseu.com/

Projekt partnerek

Célkitűzések

 • Az élelmiszer-veszteség és -pazarlás (FLW) mérésére és nyomon követésére szolgáló innovatív eszközök és módszerek kombinációjának kifejlesztése és tesztelése, megbízható FLW-adatok előállítása a kritikus és kevéssé ismert élelmiszer-ellátási láncokról (FSC),

 • Ajánlás kialakítása egy harmonizált módszertani keretrendszerre az FLW számszerűsítésével,

 • Az élelmiszer-értéklánc valamennyi érdekeltjét megcélzó, döntéstámogató rendszerszintű eszköztár kidolgozása, amely lehetővé teszi a WASTELESS gyűjtőhelyek kialakítását az EU területén és a különböző élelmiszer-láncokban.

A projekt időtartama: 3 év, kezdési időpont: 2023. január 1.

Projekt koordinátor: Universidade De Tras-Os-Montes E Alto Douro (UTAD)

Partnerek: 17 szervezet, összesen 12 országból

Költségvetés: 5 458 233 EUR

Célközönség: élelmiszeripari szereplők, kiskereskedelem, háztartások, kiválasztott ellátási láncok

A projekt várható eredményei

 • Alapvető keretrendszer biztosítása a mérés és nyomon követés végrehajtásához,

 • A kutatási és fejlesztési tevékenységek eredményeinek beépítése a WASTELESS digitális megoldások és módszertanok készletébe, amely az élelmiszer- hulladék és veszteség mérésére és nyomon követésére szolgál majd,

 • A kifejlesztett megoldások tesztelése az élelmiszerrendszer működési környezetében,

 • A WASTELESS által generált adatkészletek hozzáférhetővé és ennek során annak biztosítása, hogy ezek az adatok FAIR (findable, accessible, interoperable, andreusable) jellegűek legyenek,

 • A korábbi kutatások során azonosított FW hotspotok alapján FLW-csökkentési intézkedések kidolgozása és próbája,

 • Megoldások kidolgozása a projekt során mért élelmiszer-veszteségek és ipari hulladékok teljes körű hasznosítására, értéket teremtve az egyébként elvesző maradékokból és hulladékból,

 • Technológiai, szabadon hozzáférhető platform létrehozása az érdekeltek számára a FLW mérésére és nyomon követésére,

 • A projekt hatásának kiterjesztése az érintettek és felhasználók körében, a fogyasztókkal és a civil társadalommal, valamint a magán- és állami szereplőkkel való együttműködés és csere révén a FLW mérésére és csökkentésére irányuló intézkedéseket kialakítása.