Hírleveleinkben régóta foglalkozunk az ágazatunkat érintő környezetvédelmi szabályozási témákkal. Az új EPR szabályozás kapcsán is hívtuk fel a figyelmet a regisztrációs kötelezettségre. Ezúttal az MGYOSZ-ban két társszövetségünk, a FÉSZ és a CSAOSZ észrevételeit osztjuk meg, e két szervezettel közösek kormányzati tárgyalásaink az egyszer használatos műanyagok, a csomagolószerek, csomagolóanyagok kezelése és az újonnan kialakuló hulladékkezelési rendszer alakítását illetően.

A CSAOSZ felhívja a figyelmet, hogy a Magyar Közlöny 81. számában, 2023. június 2-án, az ígért határidőhöz képest kétnapos késéssel jelent meg a kiterjesztett gyártói felelősség díjtételeit meghatározó miniszteri rendelet. A rendeletben megismert díjak közül a csomagolásokra vonatkozó tételekről megállapítható, hogy azok 1,17-9,79-szeres növekedést mutatnak a környezetvédelmi termékdíj törvényben meghatározott, mindeddig a környezetvédelmi célok teljesítését csupán részben szolgáló és csomagolószerekre alkalmazott díjtételekhez képest. A NAV adatai szerint 2021-ben a csomagolószerek után befizetett 42,5 md Ft termékdíjból hasznosításra nettó 6,9 md Ft kiadással tervezett az állami költségvetés az OGyHT szerint. Ezzel szemben a csomagoláskibocsátás után számított EPR díjfizetési kötelezettség éves szinten várhatóan a 240 md Ft-ot éri el.

 

Az élelmiszergyártók (FÉSZ) közleménye szerint a koncessziós megoldás hatékony működőképességének megkérdőjelezhetősége mellett nagy érvágást jelent majd a gyártók számára, hogy július 1-től az eddig erre a célra befizetett környezetvédelmi termékdíj összegének a többszörösét, 3-5-ször, bizonyos esetekben akár 10-szer annyit kell majd fizetniük az egyes csomagolóanyagok után. A gyártókat képviselő szakmai szervezeteket sem vonták be a díjtételek kialakításába, így nem világos a költségviselők számára, hogy mi alapján kerültek meghatározásra az új díjtételek, következésképpen az sem látható, hogy érvényesül-e az az európai uniós irányelv, ami szerint csak a tényleges, indokolt költségeket tartalmazhatná a díj. A díjak auditált felülvizsgálatára és jelentős csökkentésére van szükség.