GINOP-5.3.5-18-2018-00040 munkaerőpiaci pályázat

A projekt tartalmának bemutatása:

A konzorcium tagjai a turizmus-vendéglátás ágazathoz kapcsolódó aktuális munkaerőpiaci kihívás kezeléséhez kívánnak hozzájárulni az ágazatot érintő, tematikus projekt megvalósításával. A projekt keretében olyan témák feldolgozására kerül sor, melyek hosszútávon javítják a foglalkoztathatóságot, az alkalmazkodóképességet, a termelékenységet és a versenyképességet. Fő cél a turizmus-vendéglátás munkaerő szükségletének biztosítása a kereslet és kínálat összehangolásával.

A program a különböző területekről felszabadult munkaerő integrálását tűzte ki célul a turizmus-vendéglátás munkaerőhelyzetének megismerésével, módszertan kidolgozásával, majd a módszertan pilot projekt keretében való kipróbálásával.

Kedvezményezett:

  • Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) – konzorciumvezető
  • Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ)

A projekt címe: Munkaerőpiaci kihívások kezelése a Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban

A szerződött támogatás összege: 49.990.051 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. október 31.

A projekt a meglévő készségekre épített fejlesztésen alapul, melynek hatására a szakmai és munkavállalói készség-, és kompetencia-fejlesztésben résztvevő célcsoporttagok egy része sikeresen beilleszthetővé válik a turizmus-vendéglátásba, enyhítve az aktuális munkaerőpiaci kihívások negatív hatásait.

A megvalósulás helyszíne: az ország hat kevésbé fejlett régiója (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli)..

A projekt honlapja: www.turizmuspalya.hu

GINOP-5.3.5-18-2020-00210 munkaerőpiaci pályázat

A projekt tartalmának bemutatása:

A turizmus dinamikus növekedésének érdekében szükség van megfelelően képzett munkaerőre, amelynek eléréséhez ki kell használni az országon belüli munkaerő-tartalékban rejlő lehetőségeket. Mindezt egy olyan program kialakításával, használatával kívánjuk elérni, amely révén olyan foglalkoztatási és munkaszervezési megoldás kialakítása lesz az elérendő cél, amelynek következtében a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén növelhető az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása, illetve az ezekben a formákban való elhelyezkedés. A program eredményeinek felhasználásával pedig kialakítható legyen egy országosan is alkalmazható módszer az ágazat foglalkoztatási problémáinak kezelésére.

A célcsoportot elsősorban olyan, a turizmus területén szakképzettséggel és/vagy többéves szakmai tapasztalattal rendelkező álláskeresők alkotják, akik készek a munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni. A tervezett program kiemelt figyelmet fog fordítani a 45 évnél idősebb álláskeresők célcsoportjára, valamint azon munkaerőpiacra lépni nem tudókra, akik a hagyományos foglalkoztatás keretein belül nem képesek jogviszonyt létrehozni, így számukra személyre szabott atipikus foglalkoztatás kialakítása a cél. A fenti céloknak a munkaerőpiac munkavállalói oldaláról az alábbiak felelhetnek meg:

Kedvezményezett:

  • Edutus Egyetem
  • Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI)
  • Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) – konzorciumvezető

A projekt címe: A munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó komplex foglalkoztatási programok a vendéglátó és szállodaiparban munkát vállalók számára, illetve ehhez kapcsolódó atipikus foglalkoztatói gyakorlatok pilot projekt keretén belüli bemutatása

A szerződött támogatás összege: 48.508.770 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. június 30.

  • inaktív időskorú, illetve nyugdíjas emberek, akik hajlandóak és képesek munkát vállalni;
  • tanulók (diákok, hallgatók), akik elsősorban a turisztikai főszezonban vállalnának munkát;
  • kisgyermeket nevelő nők vagy tartósan beteg hozzátartozót ápoló személyek, akik rugalmas munkavállalási lehetőségeket keresnek;
  • munkanélküliek, akik a turizmus-vendéglátás területén szakmai ismeretekkel, illetve tapasztalattal rendelkeznek;
  • tartósan munkanélküliek, illetve hátrányos helyzetű emberek, akik érdeklődnek a turizmus-vendéglátás iránt és dolgoznának ezen a területen.

A munkaadói oldalon a szálláshely-szolgáltatással és/vagy vendéglátással foglalkozó vállalkozások, kiemelten a kis- és középvállalkozások (pl. önálló szállodák, panziók, vendéglátóhelyek) lennének a célcsoport, ahol az atipikus foglalkoztatási formák, illetve a rugalmas munkaszervezési megoldások alkalmazása kevésbé van jelen a mindennapi üzemeltetésben.

A megfogalmazott fejlesztési célok a munkahelyi rugalmasságot, illetve a rugalmas munkavégzés lehetőségét egyaránt kívánják ösztönözni, így azok szorosan kapcsolódnak a gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai célú hazai és európai uniós stratégiai célkitűzésekhez.