Pact for Next Tourism Generation Skills projekt

A PANTOUR projekt a Next Tourism Generation Alliance – NTG folytatásként az Európai Bizottság 2022-ben indult négyéves projektje, amely az innováció fellendítésére törekszik az európai turizmus-vendéglátás ágazati készségfejlesztési tervének megvalósítása érdekében.

11 európai országból (Belgium, Bulgária, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország) 13 partner vesz részt a konzorciumban, Magyarországot a VIMOSZ képviseli.
További információk a projekt hivatalos weboldalán találhatók: https://nexttourismgeneration.eu/

Projekt partnerek

Célkitűzések

A partnerségnek az NTG projekt keretében megszerzett tudás biztosítja a szükséges eszközöket és feltételeket ahhoz, hogy a Stratégiai Tervezetet (Blueprint Strategy) sikeresen végrehajtsa. A konzorcium célja innovatív és együttműködő megoldások kidolgozása a készségigények kezelésére olyan eredmények kidolgozásával, mint pl.:

  • Ágazati készség-monitorozási eszköz

  • Készséglabor

  • Oktatóknak szóló háttéranyagok

  • Nemzeti Készségcsoportok tevékenységének támogatása

  • 2026-2036 időszakra vonatkozó készségstratégiai terv

  • Munkaerő át- és továbbképzése a jövőbeni készségszükségletekre fókuszálva

  • Állami és magán-képzőintézmények az alapkészségekkel kapcsolatos új innovatív tartalmak és oktatási módszerek előnyeiben részesülhetnek

  • Eredmények – Európában akár 10 millió főt is elérhet