Az Európai Utazási Bizottság (ETC) felhívással fordult az EU kormányaihoz annak érdekében, hogy jobban koordinálják újrakezdési erőfeszítéseiket és egy harmonizált megközelítést alkalmazzanak a megszigorítások és biztonsági intézkedések enyhítése, illetve újrabevezetése esetén, hiszen a turisztikai bizalom az egész kontinensen rekord mélységbe zuhant. Ahhoz is ragaszkodnak, hogy az intézkedések helymeghatározottak és tudományos alapúak legyenek elkerülendő általánosított országtiltásokat vagy kötelező karanténokat és az intézkedésekről kellő időben, előre szülessen tájékoztatás az utazók számára, hogy mozgásuk tervezhető legyen. Az európaiakban megvan a hajlandóság arra, hogy újból utazzanak, de nincs bizalmuk foglalások elvégzésére lévén, hogy a határintézkedések, az utazási eszközök hozzáférhetősége és az egészségügyi és biztonsági protokollok kérdésköre nem tiszta. A Sojern repülőtársasági és szállodai adatok gyűjtésére és elemzésére szakosodott céggel közös elemzésük alapján az európai turizmus a lassú magához térés jeleit mutatja. A belföldi utazásoknál júliusban 37%-os elmaradás mutatkozott a repülőjáratok keresése és 67%-os elmaradás a szálláshely foglalások keresése területén, de július második felében már határozott növekedés volt a belföldi légi járatok keresése terén, így e területen a kép egyre pozitívabbá válik. Az Európán belüli utazásoknál július első két hetében a repülőfoglalások 6%-os emelkedése volt kimutatható júniushoz képest, a hónap második felére azonban a pozitív trend halványulni kezdett. A fluktuáció is mutatja, hogy az emberek egyidejűleg szívesen mozdulnának is, de bizonytalankodnak az utazást érintő bizonytalanságokkal teli időszakban. Minél tovább tart ez a bizonytalanság, annál nehezebben tér vissza az utazások iránti bizalom, illetve a stabil újraindulás. Az Európára irányuló nemzetközi keresések a repüléseknél júliusban 67%-kal, a szálláshelyfoglalásnál 72%-kal maradtak el az előző évi mögött. E mértékek szinte változatlanok május óta a Sojern adatai szerint. Július során a hó végére az érdeklődés 4%-kal csökkent, ami a bizonytalanságok miatti gyengülő érdeklődést mutatja.

Mindezek alapján megfogalmazható, hogy egy hatékonyan koordinált, a járványhelyzetet tükröző közös EU- és nemzeti szintű megoldáscsomag mentheti meg az európai utazási szektort, jelenleg azonban – ahogy egy olasz újságíró fogalmazta: az akadályfutás jellemzői mutatkoznak meg az egyes országok intézkedéseiben a turisták felé – az előbb jól leírt koordináció hiánya a jellemző, így egy nagyon fragmentált, inkonzisztens kép alakult ki Európáról, melyben jellemzők az állandóan változó nemzeti megközelítések. Az európai turizmusnak koordinációra van szüksége. Ezt támasztja alá a WTTC legújabb kutatása is, mely szerint az utazások 2,7%-os növekedése egymillió munkahelyet generálna, illetve hozna vissza az ágazatba. Tehát a jelenlegi inkonzisztens, patchworkszerű COVID-19 szabályozás harmonizálása a tagországok között és az európai utazások megfelelő reklámozása meghozhatná az utazások 27%-os növekedését biztosítva ennek következtében 10 millió álláshely újrateremtését.