VIMOSZ előnyök

Érdekérvényesítés és jogalakítás

A VIMOSZ a turizmus-vendéglátás területén a döntéshozókkal való jó kapcsolatainak köszönhetően érdekérvényesítő, jogalakító szerepet tölt be, amibe bevonja a tagságot:

  • Lehetőség az ágazatot érintő, előkészületben lévő szabályozás változások tervezetének véleményezésre és így a lobbi tevékenység alakítására a társadalmi, gazdasági, technológiai, természeti-környezeti és jogi változásokból fakadó ágazat- specifikus ügyekben

  • Lehetőség proaktív javaslatok benyújtására, amelyek az egész ágazat nevében megjelenítve jobb hatásúak lehetnek, mint egyénileg képviselve

  • Részvételi lehetőség a szakma munkakapcsolatait szabályozó kiterjesztett Ágazati Kollektív Szerződés tartalmának meghatározásában

  • Lehetőség az európai szabályozások hazai gyakorlatba való átültetésében, valamint az új, a turizmus fejlődését segítő modellek bevezetésének támogatásában

A társszervezetekkel (MSZÉSZ, MUISZ, MVI, MaReSz, MNGSZ, Pannon Gasztronómiai Akadémia, Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete) való aktív együttműködésnek köszönhetően a fenti lehetőségek hatványozódnak.

Információszerzés és kapcsolati tőke

A Szövetség emellett tagságot hasznos, inspiráló és friss, tevékenységüket segítő információkkal, valamint networking lehetőségekkel segíti.

  • Információ első kézből a legfrissebb Európai és globális trendekről és szabályozásokról a kiterjedt külföldi kapcsolatoknak köszönhetően (FoodServiceEurope, Hotrec, külföldi társszövetségek, európai ÁPB tagok)

  • Személyes, informális találkozási alkalom rendezvényeinken az ágazat mértékadó vezetőivel

  • Exkluzív hírlevél kb. kéthetente

  • Részvételi lehetőség rendezvényeinken általában ingyenesen (évente 4-5, az ágazat aktualitásaival foglalkozó rendezvényt szervezünk kormányzati illetékesek)