Szövetségünk beadta a javaslattervezet véleményezését a Gazdasági Versenyhivatal felé. Szakmai álláspontunk szerint a Jelentéstervezet egy rendkívül alapos és összességében magas színvonalú elemzés, amely a hozzá kapcsolódó két piackutatással együtt hiánypótló összegzést ad a hazai vendéglátóipari italértékesítések piacáról. Üdvözöljük, hogy a Versenyhivatal részletesen feltárta és elemezte a HoReCa Piacon jelenlévő versenyviszonyokat, a verseny további erősítése érdekében megtehető lépéseket, valamint, hogy általánosságban megerősítette a Jelentéstervezet, hogy a vendéglátók a fogyasztók megelégedésére végzik tevékenységüket. Mindezek mellett kifejezetten támogatjuk a Versenyhivatal által megfogalmazott javaslatokat az aktuális szabályozás felfüggesztésére, amelyek egyértelműen a magyar vendéglátóipari szereplők érdekeit szolgálják.