Az Európai Unió megjelentette a csomagolási anyagok és csomagolási hulladék kezelésére vonatkozó szabályozását. Ez azt írja elő, hogy 2030-tól valamennyi csomagolási anyag újrafeldolgozható legyen és a műanyag csomagolóanyagok pedig tartalmazzanak újrafeldolgozott részt. A szabályok kihatással lesznek a közétkeztetésre, vendéglátásra is, ugyanis előírások lépnek érvénybe az újrafeldolgozandó, tiltandó, egyszer használatos és a zöld közbeszerzési szabályok is.

Az újrahasználásra és újratöltésre vonatkozó előírások:

  • az elviteles hideg és meleg italok értékesítése 2030-ra 20%-ban, 2040-re 80%-ban újrahasználható és újratölthető poharakban kell, hogy történjen.
  • az elviteles készétel csomagolása 2030-as 10%-ról 2040-re 40%-ban újrahasználható és újratölthető kell, hogy legyen.
  • az üdítőitalok értékesítése a 2030-as 10%-os újrahasznosítási szintről 2040-re 25%-ra kell, hogy emelkedjen.

A csomagolás csak akkor tekinthető újrafelhasználhatónak, illetve újratölthetőnek, amennyiben egy megfelelő visszagyűjtési és használati rendszer van érvényben, míg az üdítőitalos palackokra egy visszatérítéses letéti rendszer kell, hogy működjön. Belső információk szerint a tagállamok számára lehetséges lesz további célértékek kitűzésére, de kivételeket is alkalmazhatnak az alkalmazottak számától, a cégmérettől függően. A szabályozás el kívánja érni a HORECA szektorban az egyszer használatos csomagolási eszközök (pl. tálcák, poharak, fóliák, dobozok) teljes tiltását az ottani fogyasztásnál és feltöltéseknél. A bizottság javaslatát a következő egy vagy két évben tárgyalja az Európai Parlament, illetve a Tanács és tárgyalásaik végén születik meg a végleges szabályzat, mely szinte azonnali alkalmazásra fog kerülni a jóváhagyás után. Egyes intézkedéseknél marad majd átmeneti idő.

Norvégia új szabályozást vezetett be január 1-től az élelmiszerhulladék és csomagolás hatékonyabb kezelésére. Ennek értelmében azok a vállalkozások és munkahelyek, amelyek a háztartásokhoz hasonló hulladékot állítanak elő – ilyenek a dolgozók étkezéséről gondoskodó cégek is – kötelesek hulladékukat, így az élelmiszerhulladékot is különálló gyűjtőedényekbe rakni és ezek újrahasznosításáról gondoskodni. A szabályozás célértéke szerint az önkormányzatoknak legalább az élelmiszer és műanyag hulladék 70%-ának szelektált gyűjtését kell biztosítani 2035-re és a megfelelő feldolgozóüzemeknek is rendelkezésre kell állni. Az EU várhatóan 2023 második negyedévében teszi közzé új élelmiszerhulladék-csökkentési célszámait.