Korábbi számunkban már beszámoltunk újabb válságkezelő lobbitevékenységünkről, mely (még ha csak részben is) meghallgatásra került. A korlátozások január 11-ig tartó meghosszabbításával a kormány arról is döntött, hogy január végéig fenntartja a vendéglátásban már novemberben bevezetett bértámogatást és kiterjeszti azt a szálláshelyekre, valamint az utazási irodákra is. A bértámogatásra jogosultak köre a TEÁOR-minősítés szerinti besorolás alapján került meghatározásra és kibővítésére. A maximális igényelhető összeg a minimálbér másfélszerese, azaz személyenként havi bruttó 241 500 forint, igénybevételének feltétele, hogy a munkaadó a munkavállaló munkaviszonyát nem szünteti meg felmondással vagy közös megegyezéssel a támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig, továbbá, hogy részére a munkabér megfizeti.