Az UNWTO Turizmus Válságbizottsága akciótervet javasol a válság hatásainak enyhítésére és az újraindulásra. Címe: „Mai válasz a holnap indulásért”. 23 ajánlását 3 fő területre fogalmazta meg:

  • válságmenedzselés és a hatások csökkentése (álláshelyek megőrzése, önfoglalkoztatottak támogatása, likviditás biztosítása, készségfejlesztés támogatása, turizmus szektor adóinak, járulékainak és szabályozásának felülvizsgálata)
  • a gazdaság újraindítása és a folyamat gyorsítása (kedvező adópolitika, utazási korlátozások feloldása, vízumkönnyítés, marketing erősítése, a fogyasztói bizalom erősítése, a nemzeti, gazdasági újraindítási programok középpontjában kell, hogy szerepeljen a turizmus)
  • felkészülés a holnapra, annak hangsúlyozása, hogy a turizmusnak van egyedi képessége a helyi és nemzeti növekedés vezetésére és a mostani válság tapasztalataiból tanulva, válságmegelőzési-kezelési rendszer kidolgozása

Az ajánlatot tevő bizottság tagja a WHO, az IATA, a WTTC, az ICAO, az IMO, az ACI, és a CLIA, tehát a repterektől a tengeri utazásig, a légiközlekedéstől az egészségügy kérdéséig minden terület képviselteti magát.