A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodó képességének fejlesztése

Kedvezményezett:

  • Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
  • Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) – konzorciumvezető

A projekt címe: A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése

A projekt száma: GINOP-5.3.5-18-2020-00159

A szerződött támogatás összege: 49.905.500 Ft

A támogatás mértéke: 98,75%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. május 31.

A projekt tartalmának és céljainak bemutatása

A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (CSBM) közös GINOP-pályázatot indított el 2021. április 1-jén melynek középpontjában a turizmus munkaadói és munkavállalói oldala közötti hatékonyabb együttműködés és kommunikáció elősegítése, valamint a pandémia munkavégzésre gyakorolt hatásai állnak. A projekt célja a turisztikai szektor foglalkoztatási potenciáljának maximalizálása és a munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése.
A családbarát turizmus iránti igény a folyamatosan változó fogyasztói szokások egyik legkézenfekvőbb eleme. Családbarát turizmuson nem a gyerekbarát és nem is a szenior turizmust értjük (bár kétségtelenül vannak átfedések ezekkel a területekkel), sokkal inkább egy holisztikus megközelítést, amelyben a családot a társadalom alapegységeként kezeljük. Ezen értelmezés alapján családbarát turizmusról akkor beszélhetünk, ha legalább két generáció közösen és együtt tudja jól érezni magát az utazás során, közösen és együtt tud élményeket szerezni. Fontos megállapítani, hogy a két generáció nem feltétlenül szülő és gyermek, lehet nagyszülő és gyermek, szülő és felnőttkorú gyerek is.

A projektünkben arra teszünk kísérletet, hogy a turizmus munkaadói és munkavállalói oldala közötti hatékonyabb együttműködést és kommunikációt elősegítsük, továbbá kereslet-orientáltabbá (az újabb fogyasztói szokásokat, tehát a keresleti oldal által támasztott igényeket hatékonyabban lekövesse az ágazat) tegyük a turizmust. Így nemcsak növelni tudjuk az ágazat gazdasági súlyát, de vele együtt a turisztikai szektor foglalkoztatási potenciáljának maximalizálását is el tudjuk érni. Mindezek együttesen a munkavállalók és a munkáltatók, továbbá a vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztését, társadalmi felelősségvállalásuk erősítését és szolgáltató szerepük növelését teszik szükségessé.
A pályázatunk közvetlen célcsoportját a turisztikai szektorban dolgozók jelentik, mind a munkavállalók, mind pedig a munkaadók bevonásra kerülnek. A közvetett célcsoport is rendkívül széles spektrumú.
A projekt elsődlegesen a hazai turisztikai szektorra kíván hatást kifejteni, területileg pedig az ország hat kevésbé fejlett régiójára összpontosít. A családbarát turizmus megvalósítása magában foglalja a megfelelő infrastrukturális kialakítást, a rendelkezésre álló eszközöket, szolgáltatásokat, de ugyanilyen fontos elem a szemlélet, amellyel ezeket létrehozzák és üzemeltetik. Egy attrakció vagy szálláshely családbarát jellege több szinten értelmezhető és többféle eredménnyel járhat.

Szekunder és primer kutatás

A GINOP projekt részét képezi a turisztikai szektor aktuális munkaerőpiaci helyzetének megismerése, amelyhez szekunder és primer kutatást egyaránt végeztünk 2021-ben és 2022-ben. A szekunder kutatás során hazai és nemzetközi forrásból származó adatokat dolgoztunk fel, és ennek eredményeképp elkészült egy munkaerőpiaci tanulmány.
A szekunder kutatás eredményeire építve sor került egy primer kutatásra annak érdekében, hogy feltérképezzük a turizmus-vendéglátás ágazat munkaadói és munkavállalói oldalának aktuális helyzetét, különös tekintettel a pandémia hatásaira. A 2021 őszén és 2022 telén végzett primer kutatás egyrészt munkavállalói kérdőíves felmérésből, illetve a turisztikai szektor munkaadóinak körében készült interjúkból állt össze.

Munkaerőpiaci tanulmány

A szekunder kutatás alapján elkészült a Munkaerőpiaci tanulmány a „A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése” című projekthez, mely részét képezi a turizmus gazdasági szerepének és a foglalkoztatás alakulásának ismertetése, a rugalmas foglalkoztatás és területi különbségek bemutatása, a COVID-19 hatása a munkaerőpiacra, illetve a családbarát szemlélet fontossága, külön hangsúlyt fektetve a munka és család egyensúlyának megteremtésére, valamint az atipikus foglalkoztatásra, mint megoldásra. A tanulmány az alábbi linkre kattintva érhető el:

Munkaerőpiaci tanulmány