A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodó képességének fejlesztése

Kedvezményezett:

  • Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
  • Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) – konzorciumvezető

A projekt címe: A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése

A projekt száma: GINOP-5.3.5-18-2020-00159

A szerződött támogatás összege: 49.905.500 Ft

A támogatás mértéke: 98,75%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. május 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A családbarát turizmus iránti igény a folyamatosan változó fogyasztói szokások egyik legkézenfekvőbb eleme. Családbarát turizmuson nem a gyerekbarát és nem is a szenior turizmust értjük (bár kétségtelenül vannak átfedések ezekkel a területekkel), sokkal inkább egy holisztikus megközelítést, amelyben a családot a társadalom alapegységeként kezeljük. Ezen értelmezés alapján családbarát turizmusról akkor beszélhetünk, ha legalább két generáció közösen és együtt tudja jól érezni magát az utazás során, közösen és együtt tud élményeket szerezni. Fontos megállapítani, hogy a két generáció nem feltétlenül szülő és gyermek, lehet nagyszülő és gyermek, szülő és felnőttkorú gyerek is.

A családbarát turizmus megvalósítása magában foglalja a megfelelő infrastrukturális kialakítást, a rendelkezésre álló eszközöket, szolgáltatásokat, de ugyanilyen fontos elem a szemlélet, amellyel ezeket létrehozzák és üzemeltetik. Egy attrakció vagy szálláshely családbarát jellege több szinten értelmezhető és többféle eredménnyel járhat.

Pályázatunkban arra teszünk kísérletet, hogy a turizmus munkaadói és munkavállalói oldala közötti hatékonyabb együttműködést és kommunikációt elősegítsük, továbbá kereslet-orientáltabbá (az újabb fogyasztói szokásokat, tehát a keresleti oldal által támasztott igényeket hatékonyabban lekövesse az ágazat) tegyük a turizmust. Így nemcsak növelni tudjuk az ágazat gazdasági súlyát, de vele együtt a turisztikai szektor foglalkoztatási potenciáljának maximalizálását is el tudjuk érni. Mindezek együttesen a munkavállalók és a munkáltatók, továbbá a vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztését, társadalmi felelősségvállalásuk erősítését és szolgáltató szerepük növelését teszi szükségessé.

Pályázatunk közvetlen célcsoportját a turisztikai szektorban dolgozók jelentik: mind a munkavállalók, mind pedig a munkaadók bevonásra kerülnek. A közvetett célcsoport is rendkívül széles spektrumú. Kutatási eredményeinket nemzetközi szinten is prezentálni kívánjuk, így az európai turisztikai szektor egésze is a közvetett célcsoport része.

A projekt elsődlegesen a hazai turisztikai szektorra kíván hatást kifejteni, területileg pedig az ország hat kevésbé fejlett régiójára összpontosít.

A projekt alapját a többdimenziós kutatás képezi. Ezen kutatási eredmények bázisán kerülnek meghatározásra azon módszerek, amelyek célja a turisztikai szektoron belül a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése.

Az alábbi általánosabb célokat tűztük ki:

  • mérséklődik a turisztikai szektorban a feketefoglalkoztatás és a szürkegazdaság
  • hatékonyabb lesz a munkaadói és a munkavállalói oldal együttműködése
  • növekszik a kollektív szerződések lefedettsége
  • a munkavállalók elégedettebbek lesznek a munkahelyükkel, munkájukkal; ezáltal mérséklődik a nagymértékű fluktuáció a szektorban
  • mérséklődik a munkaerő elvándorlása (külföldre és más ágazatokba), még vonzóbbá válik az ágazat a fiatalok és a nők számára
  • jobban érvényesül a családbarát szemléletmód; így a munka és magánélet összehangolását segítő megoldások jobban elterjednek
  • a magyar turisztikai szektor kereslet-orientáltabbá válik: a családbarát turizmus iránti fogyasztói szokásokat jobban ki tudja majd elégíteni az ágazat, miközben a fiatalabb korosztály új fogyasztói igényeihez is könnyebben alkalmazkodik
  • a magyar turisztikai szektor foglalkoztatási potenciálja és munkaerőpiaci alkalmazkodóképessége növekszik