A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodó képességének fejlesztése

Kedvezményezett:

 • Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
 • Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) – konzorciumvezető

A projekt címe: A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése

A projekt száma: GINOP-5.3.5-18-2020-00159

A szerződött támogatás összege: 49.905.500 Ft

A támogatás mértéke: 98,75%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. május 31.

A projekt tartalmának és céljainak bemutatása

A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (CSBM) közös GINOP-pályázatot indított el 2021. április 1-jén melynek középpontjában a turizmus munkaadói és munkavállalói oldala közötti hatékonyabb együttműködés és kommunikáció elősegítése, valamint a pandémia munkavégzésre gyakorolt hatásai állnak. A projekt célja a turisztikai szektor foglalkoztatási potenciáljának maximalizálása és a munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése.
A családbarát turizmus iránti igény a folyamatosan változó fogyasztói szokások egyik legkézenfekvőbb eleme. Családbarát turizmuson nem a gyerekbarát és nem is a szenior turizmust értjük (bár kétségtelenül vannak átfedések ezekkel a területekkel), sokkal inkább egy holisztikus megközelítést, amelyben a családot a társadalom alapegységeként kezeljük. Ezen értelmezés alapján családbarát turizmusról akkor beszélhetünk, ha legalább két generáció közösen és együtt tudja jól érezni magát az utazás során, közösen és együtt tud élményeket szerezni. Fontos megállapítani, hogy a két generáció nem feltétlenül szülő és gyermek, lehet nagyszülő és gyermek, szülő és felnőttkorú gyerek is.

A projektünkben arra teszünk kísérletet, hogy a turizmus munkaadói és munkavállalói oldala közötti hatékonyabb együttműködést és kommunikációt elősegítsük, továbbá kereslet-orientáltabbá (az újabb fogyasztói szokásokat, tehát a keresleti oldal által támasztott igényeket hatékonyabban lekövesse az ágazat) tegyük a turizmust. Így nemcsak növelni tudjuk az ágazat gazdasági súlyát, de vele együtt a turisztikai szektor foglalkoztatási potenciáljának maximalizálását is el tudjuk érni. Mindezek együttesen a munkavállalók és a munkáltatók, továbbá a vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztését, társadalmi felelősségvállalásuk erősítését és szolgáltató szerepük növelését teszik szükségessé.
A pályázatunk közvetlen célcsoportját a turisztikai szektorban dolgozók jelentik, mind a munkavállalók, mind pedig a munkaadók bevonásra kerülnek. A közvetett célcsoport is rendkívül széles spektrumú.
A projekt elsődlegesen a hazai turisztikai szektorra kíván hatást kifejteni, területileg pedig az ország hat kevésbé fejlett régiójára összpontosít. A családbarát turizmus megvalósítása magában foglalja a megfelelő infrastrukturális kialakítást, a rendelkezésre álló eszközöket, szolgáltatásokat, de ugyanilyen fontos elem a szemlélet, amellyel ezeket létrehozzák és üzemeltetik. Egy attrakció vagy szálláshely családbarát jellege több szinten értelmezhető és többféle eredménnyel járhat.

Szekunder és primer kutatás

A GINOP projekt részét képezi a turisztikai szektor aktuális munkaerőpiaci helyzetének megismerése, amelyhez szekunder és primer kutatást egyaránt végeztünk 2021-ben és 2022-ben. A szekunder kutatás során hazai és nemzetközi forrásból származó adatokat dolgoztunk fel, és ennek eredményeképp elkészült egy munkaerőpiaci tanulmány.
A szekunder kutatás eredményeire építve sor került egy primer kutatásra annak érdekében, hogy feltérképezzük a turizmus-vendéglátás ágazat munkaadói és munkavállalói oldalának aktuális helyzetét, különös tekintettel a pandémia hatásaira. A 2021 őszén és 2022 telén végzett primer kutatás egyrészt munkavállalói kérdőíves felmérésből, illetve a turisztikai szektor munkaadóinak körében készült interjúkból állt össze.

Munkaerőpiaci tanulmány

A szekunder kutatás alapján elkészült a Munkaerőpiaci tanulmány a „A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése” című projekthez, mely részét képezi a turizmus gazdasági szerepének és a foglalkoztatás alakulásának ismertetése, a rugalmas foglalkoztatás és területi különbségek bemutatása, a COVID-19 hatása a munkaerőpiacra, illetve a családbarát szemlélet fontossága, külön hangsúlyt fektetve a munka és család egyensúlyának megteremtésére, valamint az atipikus foglalkoztatásra, mint megoldásra. A tanulmány az alábbi linkre kattintva érhető el:

Képzés

Az elkészült kutatási anyagokból egy képzési anyagot állítottunk össze. Ezen képzési anyagra a Felhívás előírása szerinti képzést szerveztünk meg. A képzésen keresztül valósítottuk meg az ágazat formálisabb tájékoztatását. A képzések vonatkozásában főként a pilot projektbe bevont munkaadók munkavállalóira és az Ágazati Szociális Párbeszéd érintettjeire koncentráltunk. Emellett a projekt nagy hangsúlyt kívánt helyezni arra, hogy az ágazat tagjainak információnyújtást és célzott szolgáltatásnyújtást biztosítson. A megvalósult szakmai tevékenységek: kutatás, képzés, tájékoztatás során figyelembe vettük a közvetlen hazai és közvetett módon a nemzetközi stratégiai célokat, azokra egyfajta reflektálást kívántunk közvetíteni.
A kutatások eredményeire épülő tananyag elkészülését követően 2022. április végén képzést is tartottunk Győrben, a Danubius Hotel Rába termében. A képzést 13 fő sikeresen elvégezte.
A munkavállalói és munkaadói kutatások tapasztalatai alapján összeállított képzés főbb tartalmi elemeiről készült egy prezentáció, amely az alábbi linkre kattintva érhető el:

Rendezvények

Konferencia

A projekt záró szakaszának kiemelkedő pontja volt a 2022. május 5-én megrendezett, Konferencia a turizmus-vendéglátás munkaerőhelyzetéről című esemény, melynek Szegeden a Hunguest Hotel Forrás Konferencia- és Wellness Szálloda adott otthont, azonban eleget téve a mai kor technikai követelményeinek, a távolmaradók online is követhették, illetve akár vissza is nézhetik az eseményt az alábbi linken keresztül:

https://www.youtube.com/channel/UCzDxq00xclY9YHHaON63png

A turizmus-vendéglátás munkaerőhelyzetéről megszervezett konferencia központi témáját képezte a GINOP projektek tapasztalatainak és felhasználási lehetőségeinek ismertetése a turisztikai szektor vonatkozásában, ideértve az atipikus foglalkoztatói gyakorlatokat, a rugalmas munkaszervezési formákat, a gyakorlatorientált rövidebb képzéseket, a családbarát szemléletet, illetve a pandémia hatásainak kezelését.
A rendezvény annak jegyében is került lebonyolításra, hogy az ágazat alkalmazkodóképességének javítására felhívjuk a figyelmet a munkaerőhiány enyhítése érdekében.

A záró konferencia alkalmat biztosított a projekt- és kutatási eredmények, valamint tapasztalatok ismertetése mellett az ágazat szereplőinek egyéb aktuális témákat érintő eszmecseréjére is. Továbbá a konferencia keretében az együttműködő partnerek beszámolhattak a projekt egészében megvalósított eredményekről egyaránt. A rendezvény programja közé tartozott az ágazati helyzetkép bemutatása, a projekt ismertetése és értékelése, a pályázat kutatási beszámolója, az ágazati munkaerőhiány enyhítését szolgáló eszközök szemléltetése, a Nemzeti Készségcsoport (NKCS) bemutatása, illetve az atipikus foglalkoztatás ösztönzése a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén.
Az előbbiekben felsorolt, a konferencia folyamán érintett témakörökről külön-külön készültek prezentációk, amelyek a tartalmukkal megegyező címet viselő, alábbi linkekre kattintva érhetőek el:

Workshop

Ugyancsak hasznos találkozási és tájékoztatási lehetőség volt a 2022. május 12-én Baktalórántházán, a Fenyves Szálloda és Konferencia Központban megtartott workshop, mely a VIMOSZ egyik tagjának, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) Küldött Közgyűlésének keretében került megrendezésre. Az eseményen többek között az ágazati szereplők megismerhették a turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztését középpontba helyező projektet és a pályázat legjelentősebb kutatási tapasztalatait.

VIMOSZ applikáció

A projekt keretein belül elkészült a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének (VIMOSZ) telefonos, mindenki számára térítésmentesen elérhető applikációja. Az applikáció legfőbb céljai közé tartozik a szövetség megismertetése, a tájékoztatás, a bizalomépítés, valamint a potenciális tagok és a szakma érdeklődésének felkeltése. Az applikáció egyfajta iránytűként segíti a turisztikai szektor munkaadóit. Az applikáció letöltésével olyan kérdésekre is választ kaphatunk, mint például, hogy a szövetség milyen hazai és nemzetközi projektek megvalósításában vesz részt, mi a VIMOSZ, milyen hasznos szakmai anyagokat és útmutatókat dolgozott ki a projektjei és az együttműködései során, hogyan lehet csatlakozni a szövetséghez, illetve milyen előnyökkel jár a VIMOSZ tagság. További kérdésekért és bővebb információért pedig az applikáción keresztül közvetlenül fel lehet venni a kapcsolatot a VIMOSZ-szal, valamint a szövetség honlapjára is könnyedén eljuthatunk.
A VIMOSZ applikáció a Google Play Áruházon keresztül letölthető az alábbi link segítségével:

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.vimosz.ginop159

Eredménytermékek

A pályázat céljainak elérése érdekében különböző eredménytermékek és eszközök készültek, egyrészt információs és kommunikációs eszközök, azaz roll-up-ok és asztali zászlók, másrészt a tájékoztatás és a legfontosabb eredmények, tapasztalatok közlése céljából kiadványok is születtek. Mindemellett a projekt lezárása és végkifejlete fényében egy kutatási zárótanulmány és képzési tananyag egyaránt kidolgozásra került, mely átfogó képet nyújt a projekt teljes megvalósításáról, többek között a célkitűzésekről, a módszertanról, a pályázat keretében lebonyolításra került kutatások kulcsfontosságú eredményeiről, valamint a tapasztalatok alapján megfogalmazott ágazati fejlesztési javaslatokról.

A kutatások tapasztalatai alapján megfogalmazott ágazati fejlesztési javaslatok

A kutatásunk nem reprezentatív, viszont megerősítette, hogy a koronavírus eddig soha nem tapasztalt kihívásokkal állította szembe a teljes ágazatot. A nemzetközi helyzet, a társadalmi dinamikák felerősödése, (a különböző országok víruskezelési stratégiája, orosz-ukrán konfliktus) folyamatosan átcsoportosítja a vevőkört, és ez a gazdasági helyzet új kihívásokkal állítja szembe az ágazati szereplőket. Azok a vállalkozások tudtak leginkább talpon maradni, akik képesek voltak tartalékokat képezni, több lábon álltak, rugalmasan lépnek a felmerülő új helyzet láttán, illetve azok, akik hatékony kapcsolati hálóval rendelkeztek.

A kutatási tapasztalatok alapján a következő javaslatok megfogalmazása indokolt:

 • Tartalékok képzése

 • Több lábon állás

 • Közép-, hosszútávú stratégiák kidolgozása

 • Rugalmasság

 • Hatékony kapcsolati háló

 • Együttműködés, összefogás

 • Szakképzés, átképzés

 • Digitális fejlesztés

 • Ágazati Szociális Párbeszéd újra erősítése

 • Munkaerő mobilitás, stabilitás

  • Atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása
   Pl.: távmunka (home office), részmunkaidő, időszakos munkavállalás, rugalmas munkaszervezés, munkaerőkölcsönzés, portfóliós munka/önfoglalkoztatás, együttműködő foglalkoztatás
  • Szociális háló kiépítése
  • Belső kommunikáció fejlesztése
  • Alkalmazotti elégedettség javítása

Ezen fejlesztési javaslatok zöme nem újkeletű. Sok esetben már elkészültek pontosan kidolgozott fejlesztési rendszerek is. Ugyanakkor elmondható, hogy az ágazati szereplőkhöz mindezek csak kevéssé jutottak el. Mindenképpen fontos lenne a vállalkozásokat támogatni a számukra adekvát, hatékony fejlesztések megvalósításában.